Egen träning, coaching och workshops

Träning i Tibblehallen på fredagar har ersatts med träning på Laisings Dansskola på Söndagar.

Egen träning

Alla medlemmar har möjlighet att slipa på sina tävlingsprogram på söndagar mellan 16.00-18.00 på Laisings Dansskola mellan 16.00-18.00. Vid ett utvalt antal tillfällen finns det en inspiratör som guidar dig på plats. Vid varje träningstillfälle finns en ansvarig på plats på dansskolan.

Coaching på tävling

Oavsett på vilken tävlingsnivå man befinner sig är det viktigt att man får tips och råd av mer erfarna tävlingsdansare som kan bidra till att man utvecklas som dansare. Vid några tillfällen under varje termin arrangerar därför LTD speciella coachingtillfällen på dansskolan. Det är viktigt att man till dessa tillfällen har en färdig koreografi eftersom syftet med dessa coachingar är att förbättra sin tävlingsdans, inte att jobba med koreografin.

Coaching ges i singel- (1 dansare), par- (2 dansare) och gruppdisco (3-7 dansare). Tillsammans arbetar vi med teknik, uttryck och koreografi i redan eget förkomponerat tävlingsprogram. Se FB-gruppen dagarna innan för exakt schema.

Alla medlemmar är välkomna på coaching förutsatt att man betalat medlemsavgiften och som har ett program som man avser använda på tävling. Coachingtillfällena är till för feedback på det program man har, inte för att utveckla eller testa ny koreografi.

Workshop

Emellanåt arrangerar föreningen workshops för att ge medlemmarna inspiration och ideér till nya danssteg. Dessa leds av en speciellt inbjuden kompetens inom tävlingsdans. Under workshopen undervisas bland annat en eller flera kombinationer i disco efter en discouppvärmning. Information om tillfällen och ev kostnad kommuniceras inför varje tillfälle.

Workshops. Inga planerade workshops just nu.

Policy vad gäller filma på träning!

Många dansare ogillar att bli filmade utan att ha bett om det.

Dels är träningstiden till för att träna sitt tävlingsprogram och inte till för att filma sina/varandras konster som inte ingår i programmet. Dels ska de som eventuellt filmas tillfrågas och godkänna detta först.

Det är således inte OK att sätta upp mobilen på spegeln/golvet och filma ”rakt ut i salen” eller filma de som inte blivit tillfrågade. MÅSTE man filma, filmar man sig själv/sitt par/sin grupp med hjälp av någon så man sen kan använda det hemma, för hemmabruk, till att komma ihåg koreografier, se hur det ser ut och kunna förbättra etc.

En del vill inte bli filmade i träningskläder, finnas på andras filmer och en del vill inte att just deras koreografier ska memoreras av andra och ev. kopieras.

Var snälla och respektera detta och varandra! Man filmar helt enkelt bara sig själv/sitt par eller den grupp man själv tillhör!

LTDs Policy och Handlingsplan vid misstanke om ätstörning och/eller träningsmissbruk

Här hittar du LTDs policy:

LTDs Policy och Handlingsplan