Kontakta föreningen

Om du har frågor angående tävlingar, föreningen eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med föreningen kan du maila till tavling@ltdtaby.se.

Föreningens bankgironummer är 248-5092 och vårt organisationsnummer är 802439-5835.

Om du vill bli medlem i Laisings tävlingsdansare fyller du i och skickar in formuläret ansökan om medlemskap här på hemsidan.

Föreningens styrelse består av:

Hannah Albinsson, ordförande
Hannah Tonceva, kassör – Kassör, hallvakter
Linda Ödalen, ledamot – Lagledare tävlingar, LOK-ansökningar
Maria Bendrik, ledamot – Tävlingsanmälningar, licenser och resor
Johan Gustafsson, ledamot – Webb
Nancy Dekki Shalaly, ledamot – Info/e-post och medlemsregister
Maria Ellwén, ledamot – Facebook, Tibbleträningar
Louise Laising Norström, adjungerad representant för Laisings Dansinstitut

Om föreningen LTD – Laisings tävlingsdansare

Syftet med den ideella föreningen Laisings tävlingsdansare (LTD) är att stödja aktiva tävlingsdansare i Laisings Dansinstitut (LD). I första hand genom att arrangera gemensamma resor till tävlingar och tillhandahålla lagledare. Detta gör vi för att hålla nere kostnaderna, stödja dansarna och skapa en bra gemenskap och sammanhållning i föreningen. LTD arrangerar också tävlingar i samarbete med LD.

Policy och värderingar för Laisings Tävlingsdansare

Styrelsens uppgifter:
1. Administrera (godkänna) anmälningar till tävlingar.
2. Administrera anmälningar.
3. Ansvara för coachade träningar inför tävlingar, ev. gästtränare, kick-offer.
4. Ansvara för att lagledare/coacher följer med på tävlingarna.
5. Se till att information gällande tävlingsdatum, betalningsdatum, transporter mm. är tillgänglig på hemsidan.
6. Se till att information om föreningen finns tillgänglig på hemsidan.
7. Informera om inbetalning av licenser till Sveriges Dansorganisation (SDO).
8. Administrera registrering av medlemsavgifter till LTD.
9. När aktuellt: kontakt angående EM och VM.
10. Delta i styrelsemöten och följa föreningens stadgar.
11. I samarbete med Laisings Dansinstitut arrangera danstävlingar.
12. Genomföra aktiviteter som tillför föreningen inkomst, såsom eventuell försäljning vid shower.
13. Söka föreningsbidrag, övriga bidrag och annat ekonomisk stöd till LTD.
14. Ta fram tävlingsoverall för tävlingsdansare.
15. Om möjligt skapa kontakter för hjälp till att sy upp tävlingskläder.