Regelbok för tävlande SDL 2021

Se även: Tävling hösten 2020

Se även: Regeländringar 2020

Se även: Regeländringar 2019

Se även: Nytt tävlingssystem och nya regler från 1/1 2018.

Skor

Dansare upp till och med Superstar ska dansa i skor. SDO påminner om att tossor/teknikskor och liknande inte längre räknas som skor.

Nummerlappen

I Brons, Silver, Guld och Star ska nummerlappen sitta väl synlig bak (obs!) på dansaren. (Just nu är det oklart vad som gäller för hiphop star. Kolla på lagledarmöte.)

I Superstar och Champion ska nummerlappen sitta på framsidan.

Det är dansarens ansvar att nummerlappen tydligt visas vid tävlingen.

För fullständiga tävlingsregler se SDL´s hemsida: http://swedishdanceleague.se/regler/
 

Poäng utdelas i rikstävlingar och regionstävlingar i disco och HipHop(street) till par eller dansare som placerar sig enligt nedanstående:

Minst antal tävlande Poäng utdelas till
2 Plac 1
6 Plac 1-2
9 Plac 1-3
12 Plac 1-4
15 Plac 1-5
18 Plac 1-6
21 Plac 1-7
27 Plac 1-8
33 Plac 1-9
39 Plac 1-10
45 Plac 1-11
51 Plac 1-12
57 Plac 1-13
63 Plac 1-14
69 Plac 1-15
75 Plac 1-15

Kommentar: Om en dansare kommer på delad 6/10 plats så skall det tolkas som sjätte plats. Om det då är 21 dansare med så får alla på delad sjätte plats poäng. Om en dansare kommer på delad 8/13 plats och det är mer än 33 deltagare skall det tolkas som om det är en åttonde plats och poäng utdelas.

Efter erhållna poäng gäller följande:

Disco och HipHop

  • Bronsklass till silverklass — 2 poäng
  • Silverklass till guldklass  —  2 poäng
  • Guldklass till starklass      — 3 poäng
  • Starklass till superstarklass — 4 poäng
  • Superstarklass till Champion — 5 poäng