Regelbok för tävlande SDL 2024 – (Boken för tävlande)

Skor

Dansare ska dansa i skor.
För mer information se ”Boken för tävlande” som går att hitta på SDL’s hemsida.

Nummerlappen

Det är dansarens ansvar att nummerlappen tydligt visas vid tävlingen.
För mer information se ”Boken för tävlande” som går att hitta på SDL’s hemsida.

Se även ”VANLIGA FRÅGOR & SVAR” på SDL´s hemsida: http://swedishdanceleague.se
 

Poäng utdelas i rikstävlingar och regionstävlingar i disco och HipHop(street) till par eller dansare som placerar sig enligt nedanstående:

Minst antal tävlande Poäng utdelas till
2 Plac 1
6 Plac 1-2
9 Plac 1-3
12 Plac 1-4
15 Plac 1-5
18 Plac 1-6
21 Plac 1-7
27 Plac 1-8
33 Plac 1-9
39 Plac 1-10
45 Plac 1-11
51 Plac 1-12
57 Plac 1-13
63 Plac 1-14
69 Plac 1-15
75 Plac 1-15

Kommentar: Om en dansare kommer på delad 6/10 plats så skall det tolkas som sjätte plats. Om det då är 21 dansare med så får alla på delad sjätte plats poäng. Om en dansare kommer på delad 8/13 plats och det är mer än 33 deltagare skall det tolkas som om det är en åttonde plats och poäng utdelas.

Efter erhållna poäng gäller följande:

Disco och HipHop

  • Bronsklass till silverklass — 2 poäng
  • Silverklass till guldklass  —  2 poäng
  • Guldklass till starklass      — 3 poäng
  • Starklass till superstarklass — 4 poäng
  • Superstarklass till Champion — 5 poäng