Här nedan finns instruktioner samt information om vad du behöver göra för att börja tävlingsdansa och för att ansöka om medlemskap i LTD. Mer information finns också under ”Q&A” (Frågor & svar) här på hemsidan.

Till dig som funderar på att börja tävla (och till dina föräldrar)

Styrelsen i LTD har tagit fram en manual/checklista för den som vill börja tävla:

Checklista för medlemskap

Tävlingsdans

För att få tävlingsdansa måste man tillhöra en dansskola som är ansluten till SDO (Sveriges Dansorganisation) vilket Laisings Dansinstitut är. Du som vill börja tävlingsdansa bör ha gått på Laisings i minst ett år eller ha tagit ditt första dansmärke på en märkestagning. Märkestagning sker årligen på dansskolan i december. För att få tävlingsdansa för dansskolan, behöver man också dansa på Laisings minst 2 klasser/vecka .

Utöver att dansa på dansskolan måste du som tävlar genom Laisings också vara medlem i Laisings tävlingsdansare (LTD).

Bli medlem

Om du vill börja tävlingsdansa ansöker du om medlemskap i LTD via formuläret nedan, detta för att vi ska kunna hålla kontakten med dig och informera om viktiga händelser. I samband med detta gör du din inbetalning av medlemsavgiften till LTD på bg nr 248-5092. Märk betalningen med namn (tävlingsdansarens) och 10-siffrigt personnummer.

För att få tävla måste du också köpa en tävlingslicens från SDO (se info nedan om hur man löser denna). Denna licens gäller ett kalenderår. Den första tävlingen du är med på är dock licensfri och du behöver därför inte betala licens vid första tävlingstillfället. Detta för att du ska få möjligheten att prova att tävla innan du bestämmer dig för om du vill fortsätta. Vid det första tävlingstillfället betalar du då endast anmälningsavgiften för tävlingen. Till din andra tävling måste du dock ha löst och betalat en full licens för att få fortsätta tävla.

Vid frågor angående medlemskap i LTD eller tävlingar maila gärna till:  tavling@ltdtaby.se
För dansfrågor vänligen kontakta:  louise@laisings.se

Alla måste bidra med sin tid!

LTD är en liten förening. Därför är det nödvändigt – och en förutsättning för medlemskap – att någon förälder till varje tävlingsdansare är beredd att ställa upp och jobba några gånger varje termin. Det handlar om att stå i föreningens café vid höst- och vår-shower, vara hallvakt i Tibble och vara lagledare på någon eller några tävlingar samt att hjälpa till på vår egen tävling. Inget är svårt och allt är roliga saker att göra.

Avgifter

Tävlingslicens från SDO:

Instruktion om hur du ansöker om tävlingslicens se här:  Ansöka om tävlingslicens. 

Där finns också information om hur du betalar licensen som gäller för ett kalenderår. Ni ska ange målsmans/myndigs e-post adress som förstaadress hos dans.se, eftersom det också är denne som är betalningsansvarig, och därför behöver få betalningsinformation från dans.se.

Licensavgift : 400 kr per år

Medlemsavgift för LTD:

Utöver licens behöver du lösa medlemsavgift i LTD. Avgiften gäller för en termin. I medlemsavgiften ingår bl a fri fredagsträning på Tibble, coachning vid fastställda tillfällen i samband med träning vid vissa tävlingar.

Gör din inbetalning av medlemsavgiften till LTD på bg nr 248-5092. Märk betalningen med namn (tävlingsdansaren) och 10-siffrigt personnummer.

Medlemsavgift per termin: 600 kr
*Från och med hösten det året dansaren fyller 19 halveras medlemsavgiften.