Laisings tävlingsdansare

Laisings tävlingsdansare (LTD) är en ideell förening med syfte att stödja aktiva tävlingsdansare i Laisings
Dansinstitut (LD). I första hand gör vi detta för att stödja dansarna, skapa en bra gemenskap och sammanhållning i föreningen samt att hålla nere kostnader. LTD arrangerar också tävlingar i samarbete med LD.
 
 

Värderingar

LTD står för följande värderingar:
Glädje & Gemenskap
är starka drivkrafter för att tävla i dans. Vi vill bedriva all verksamhet så att alla tävlingsdansare ska
kunna ha roligt och må bra tillsammans.
Tillhörighet
innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning.
Demokrati & Delaktighet
innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara
med och bestämma om och ta ansvar för sin idrottsutövning. Demokrati och delaktighet ska utövas
jämställt och oavsett bakgrund.
”Rent Spel” & Ärlighet
är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, mot mobbning, trakasserier och våld.
Utveckling
är en naturlig del av tävlingsdansen. Det innebär att alla medlemmar ska ges möjlighet till
utveckling i egen takt.

Leave Comment