I och med att fler och fler vill tävla i konstnärlig dans kommer vissa förändringar ske Hösten 2020. Se länkarna för detaljerad info:

Nya regler konstnärlig dans hösten 2020

Nytt upplägg konstnärlig dans

Våren 2019 kom förändringarna nedan samt Regeländringar 2019.

  • Det kommer alltid bara vara uttagningar och max 6 dansare kommer gå till final i alla klasser.
  • Direktfinal kan dansas vid upp till 8 dansare.
  • Dansarna kommer inte göra Line up efter slutförd klass, domarna dömer direkt istället.
  • Prisutdelningarna kommer att slås ihop.
  • Sekretariaten ska ordna så att den som är sist ut i tex en grupp inte är först ut i solo. Detta för att minska tiden för klädbyten.