LTD – Laisings tävlingsdansare

Syftet med den ideella föreningen – Laisings tävlingsdansare (LTD) är att stödja aktiva tävlingsdansare i Laisings Dansinstitut (LD). I första hand genom att arrangera gemensamma resor till tävlingar och tillhandahålla lagledare. Detta gör vi för att hålla nere kostnaderna, stödja dansarna och skapa en bra gemenskap och sammanhållning i föreningen. LTD arrangerar också tävlingar i samarbete med LD.
Styrelsens uppgifter:
1. Administrera (godkänna) anmälningar till tävlingar.
2. Administrera anmälningar, beställning och betalning av busstransport
3. Ansvara för coachade träningar inför tävlingar, ev. gästtränare, kick-offer.
4. Ansvara för att lagledare/coacher följer med på tävlingarna.
5. Se till att information gällande tävlings datum, betalnings datum, transporter mm. är tillgänglig på hemsidan.
6. Se till att information om föreningen finns tillgänglig på hemsidan.
7. Informera om inbetalning av licenser till Sveriges Dansorganisation (SDO).
8. Administrera registrering av medlemsavgifter till LTD.
9. När aktuellt: kontakt angående EM och VM.
10. Delta i styrelsemöten och följa föreningens stadgar.
11. I samarbete med LD arrangera danstävlingar.
12. Genomföra aktiviteter som tillför föreningen inkomst, såsom eventuell försäljning vid shower.
13. Söka föreningsbidrag och övriga bidrag för ekonomisk stöd till LTD.
14. Ta fram tävlingsoverall för tävlingsdansare.
15. Om möjligt skapa kontakter för hjälp till att sy upp tävlingskläder.
  Styrelse
  Lena Göhlman, ordförande
  Jeanette Fransson, kassör
  Eva Billerstam, ledamot
  Therese Fredriksson, ledamot
  Lena Göhlman, ledamot
  Viktoria Fischerström, ledamot
  Louise Laising, adjungerad representant för Laisings Dansinstitut

Leave Comment