Nytt tävlingssystem och nya regler från 1:a januari 2018

Här samlar vi den info som kommit från SDO om det nya tävlingssystemet.

Swedish Dance League, för det är så det tävlingarna inom SDO kommer att heta från och med 2018.

Swedish Dance League kommer att innebära att en del förändringar, för att kunna
möta de önskemål du som tävlingsdansare uttryckt i enkäten. Den första mest
synliga förändringen är att region-, riks- och elittävlingar försvinner och ersätts av
en ny modell där SDO:s stora utbud av stilar i större utsträckning kommer att delta på
samma tävling. Det här brevet handlar om just denna förändring.

Rising Star-tävlingar

Bronsklass får en egen tävling. Denna heter Rising Star. Det kommer att bli tre
Rising Star-tävlingar per termin. Det kommer att vara tävling på två olika orter i Sverige
på samma dag. Det är fritt fram att anmäla sig till den man tycker passar bäst, men vi utgår
från att den överväldigande majoriteten kommer att välja den som ligger närmast.
På en Rising Star tävlar följande bronsklasser:
· Disco,
· Disco Freestyle
· Hiphop,
· Ballroom
· Artistic Ballroom

Challenger-tävlingar

Nivån av tävlingar ”över” Rising Star heter Challenger. Här hittar vi mer rutinerade Disco-
och Hiphop-dansare tillsammans med någon av disciplinerna Konstnärlig dans,
Ballroom/Artistic Ballroom eller Engelsk Freestyle/Slow.
Det finns fyra varianter av Challengertävlingar
Variant 1:
· Disco: silver och guldklass
· Disco grupp: brons och silver
· Disco Freestyle: silver
· Ballroom/Art Ballroom – alla klasser

Variant 2:
· Disco: silver och guldklass
· Disco grupp: brons och silver
· Disco Freestyle: silver
· Konstnärlig dans – alla klasser

Variant 1 och 2 arrangeras samma dag fast i olika städer två gånger per termin.
Här gäller samma princip som i Rising Star, dvs det är fritt fram att anmäla sig till den
man tycker passar bäst.

Variant 3:
· Hip hop: silver och guld
· Hip hop grupp: brons
· Engelsk Freestyle och Slow – alla klasser
Variant 3 arrangeras 2 gånger per termin.

Variant 4:
· Disco: silver och guldklass
· Disco grupp: brons och silver
· Disco Freestyle: silver
· Hip hop: silver och guld
· Hip hop grupp: brons
Variant 4 arrangeras en gång per termin.

Masterstävlingar

På Masterstävlingar hittar du antingen Disco/Disco Freestyle eller
Hiphop/Battle/Electric Boogie i klasserna star, superstar och champion.
Det arrangeras tre tävlingar per termin. Vid ett eller flera tillfällen kommer
Masterstävlingar att innehålla båda disciplinerna och då blir arrangemanget två dagar.

Svenska Mästerskap i dans

Svenska Mästerskap kommer hållas i alla discipliner/grenar/klasser gemensamt!
SM kommer vara en gång per år och då under fyra dagar under Kristi Himmelsfärd.
Det är ännu inte bestämt var det kommer att gå 2018, men vi återkommer mer info
när det är klart.

NYA ÅLDERSGRUPPER
Som ni tidigare fått veta innebär Swedish Dance League att Riks, Region
och Elittävlingar försvinner och ersätts av Rising Star, Challenger och Masterstävlingar.
Detta för att kunna erbjuda er dansare fler möjligheter till tävling och samtidigt förhindra att
tävlingar blir längre än vad de är idag.
Allt detta är saker som kom fram i den enkät ni besvarade i början på året.

Klasserna superstar och champion lämnas oförändrade med åldersindelningen barn, junior
samt vuxen. I grupp, formation sker heller inga förändringar.

För klasserna brons-star i kategori solo, duo, par gäller följande för alla discpliner from 2018

Minikids: upp till 7 år
Barn 1: 8-9 år
Barn 2: 10-11 år
Junior 1: 12 år
Junior 2: 13 år
Junior 3: 14 år
Junior 4: 15 år
Ungdom: 16-17 år
Vuxen: 18 år och över
Vuxen 2: 30 år och över (valfritt om man vill dansa Vuxen eller Vuxen 2 om du är över 30 år)

I praktiken kommer såklart ibland åldersgrupper med få deltagare att slås ihop. Regeln för
detta är inte klar ännu utan info kring denna kommer vid annat tillfälle.
Har du frågor eller funderingar kontakta er dansskola, där ni har er licens, så kan de ge mer
info eller ta frågan vidare till rätt person inom organisationen.
Avbeställ

 

UTÖKAD MÖJLIGHET TILL ANDRA CHANSEN
Inom Swedish Dance League kommer principen för Andra Chansen att utökas till att
omfatta disciplinerna Disco solo/duo, Hip Hop solo/duo samt Engelsk Freestyle/Slow
solo/duo – klasserna brons-star! Detta innebär att dansarna garanteras två gånger på golvet i
dessa discipliner.