Se även: Regeländringar 2019

Se även: Nytt tävlingssystem och nya regler från 1/1 2018.

 

Skor

Dansare upp till och med Superstar ska dansa i skor. SDO påminner om att tossor/teknikskor och liknande inte längre räknas som skor.

Nummerlappen

I Brons, Silver, Guld och Star ska nummerlappen sitta väl synlig bak (obs!) på dansaren. (Just nu är det oklart vad som gäller för hiphop star. Kolla på lagledarmöte.)

I Superstar och Champion ska nummerlappen sitta på framsidan.

Det är dansarens ansvar att nummerlappen tydligt visas vid tävlingen.

För fullständiga tävlingsregler se SDL´s hemsida: http://swedishdanceleague.se/regler/
 

Prick utdelas i rikstävlingar och regionstävlingar i disco och HipHop(street) till par eller dansare som placerar sig enligt nedanstående, dock maximalt till och med semifinalplats och där maximalt till och med 15 plats:

Minst antal       Prick
par/dansare     utdelas till

3                        plac 1
6                        plac 1
9                        plac 1-2
12                      plac 1-3
15                      plac 1-4
18                      plac 1-5
21                      plac 1-6
27                      plac 1-7
33                      plac 1-8
39                      plac 1-9
45                      plac 1-10
51                      plac 1-11
57                      plac 1-12
63                      plac 1-13
69                      plac 1-14
75                      plac 1-15

Kommentar: Om en dansare kommer på delad 6/10 plats så skall det tolkas som sjätte plats. Om det då är 21 dansare med så får alla på delad sjätte plats en prick. Om en dansare kommer på delad 8/13 plats och det är mer än 33 deltagare skall det tolkas som om det är en åttonde plats och prick utdelas.

På regiontävlingar delas prickar ut upp till och med guld- respektive B- klass i alla de tävlingsklasser som följer SDOs regler.

OBS! Samma pricksystem som ovan gäller för prickar i Superstarklass för uppflyttning till Championklass!

Vid tilldelning av prickar i SM-klass, där de två högsta klasserna deltar, medräknas dansare från båda dessa klasser när prickar utdelas.

Efter erhållna prickar gäller följande:

Disco och HipHop

  • Bronsklass till silverklass — 2 prickar
  • Silverklass till guldklass  —  2 prickar
  • Guldklass till starklass      — 3 prickar
  • Starklass till superstarklass — 4 prickar
  • Superstarklass till Champion — 5 prickar

Om ”nästa högre klass” inte finns så gäller ändå antalet prickar ovan för att ”gå ur” den klassen. Exempelvis krävs 2 prickar för att gå till Champion om situationen är att det inte finns guld, star, eller superstar.

I vissa klasser kan det ibland vara få deltagare under en längre tid och få eller inga prickar kan delas ut. Då gäller att efter fem förstaplatser i samma klass så skall uppflyttning ske. Dock måste det i varje tävling ha varit minst tre deltagare i klassen. Uppflyttning av dansare utan att denne uppnått tillräckligt antal prickar kan ske efter skriftlig ansökan till SDO. Det samma gäller nya dansare där inplacering i högre klass kan ske efter skriftlig ansökan till SDO.